Khó-hān (可汗, Bông-kó͘-gí: хаан Khaan) sī Bông-kó͘-gí siong-tong hông-tè ê chi̍t khoán hâm-thâu, sī hān-kok ia̍h tè-kok ê thóng-tī-chiá.

Pún jī ê ì-sù ē-tàng hoan-e̍k chò "hān tiong chi hān".

Siong-koan

siu-kái