Güyük (Bông-kó͘-gí: ᠭᠦᠶᠦᠭ / Гүюг, 1206 nî - 1248 nî) sī Bông-kó͘ Tè-kok ê chi̍t ê hông-tè kap khó-hān, mā-sī Goân-tiâu ê Goân Tēng-chong (元定宗). 1246 nî kàu 1248 nî chāi-ūi.

Güyük