Güyük (Bông-kó͘-gí: ᠭᠦᠶᠦᠭ, 1206 nî 3 goe̍h 19 ji̍t – 1248 nî 4 goe̍h 20 ji̍t) sī Bông-kó͘ Tè-kok ê chi̍t ê hông-tè kap khó-hān, mā-sī Goân-tiâu ê Goân Tēng-chong (元定宗). 1246 nî kàu 1248 nî chāi-ūi.

Güyük
Гүюг
Bông-kó͘ Tè-kok ê khagan

Güyük
Bông-kó͘ Tè-kok ê khagan
Chāi-ūi 1246 nî 8 goe̍h 24 ji̍t –1248 nî 4 goe̍h 20 ji̍t
Chêng-jīm Ögedei (chèng-sek)
Töregene Khatun (tāi-lí)
Kè-jīm Oghul Qaimish (tāi-lí)
Möngke (chèng-sek)
Choân-miâ
Güyük (ᠭᠦᠶᠦᠭ, Гүюг)
Sē-hō
Kán Pêng hông-tè (簡平皇帝)
Biō-hō
Tēng-chong (定宗)
Ông-sek Borjigin
Lāu-pē Ögedei
Lāu-bú Töregene Khatun
Chhut-sì 1206 nî 3 goe̍h 19 ji̍t(1206-03-19)
Kòe-sin 1248 nî 4 goe̍h 20 ji̍t (42 hòe)