Ögedei (Bông-kó͘-gí: ᠣᠭᠡᠳᠡᠢ, 1186 nî  – 1241 nî 12 goe̍h 11 ji̍t) sī Bông-kó͘ Tè-kok ê chi̍t ê hông-tè kap khó-hān, mā-sī Goân-tiâu ê Goân Thài-chong (元太宗). 1229 nî kàu 1241 nî chāi-ūi.

Ögedei
Өгөдэй
Bông-kó͘ Tè-kok ê khagan

Ögedei
Bông-kó͘ Tè-kok ê khagan
Chāi-ūi 1229 nî 9 goe̍h 13 ji̍t –1241 nî 12 goe̍h 11 ji̍t
Chêng-jīm Chinggis Khan (chèng-sek)
Tolui (tāi-lí)
Kè-jīm Töregene Khatun (tāi-lí)
Güyük (chèng-sek)
Choân-miâ
Ögedei (ᠣᠭᠡᠳᠡᠢ, Өгөдэй)
Sē-hō
Eng Bûn hông-tè (英文皇帝)
Biō-hō
Thài-chong (太宗)
Ông-sek Borjigin
Lāu-pē Chinggis Khan
Lāu-bú Börte Ujin
Chhut-sì 1186 nî
Kòe-sin 1241 nî 12 goe̍h 11 ji̍t (55 hòe)