Ögedei (Bông-kó͘-gí: ᠣᠭᠡᠳᠡᠢ / Өгөдэй, 1186 nî - 1241 nî) sī Bông-kó͘ Tè-kok ê chi̍t ê hông-tè kap khó-hān, mā-sī Goân-tiâu ê Goân Thài-chong (元太宗). 1229 nî kàu 1241 nî chāi-ūi.

Ögedei