chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 12 sè-kí | 13 sè-kí | 14 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1210 nî-tāi | 1220 nî-tāi | 1230 nî-tāi | 1240 nî-tāi | 1250 nî-tāi | 1260 nî-tāi | 1270 nî-tāi
: 1236 nî | 1237 nî | 1238 nî | 1239 nî | 1240 nî | 1241 nî | 1242 nî | 1243 nî | 1244 nî | 1245 nî | 1246 nî
1241 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-chú
kàu
Sin-thiú
Gregorius le̍k 1241 nî
MCCXLI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1785 nî
Tō-kàu-le̍k 3938 nî
Hoê-le̍k 638~639
Hông-kì 1901 nî
Tân-kì 3574 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5001~5002
Se-chōng-le̍k iông thih chhí (lcags pho byi)
kàu
im thih gû (lcags mo glang)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1296 – 1297
- Shaka Samvat 1163 – 1164
Iran le̍k 619 – 620
Runic le̍k 1491
Assyria le̍k 5991 nî
Ethiopia le̍k 1235~1236

1241 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1241 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái