Trần Thài-chong (Oa̍t-lâm-gí: Trần Thái Tông, 1218 nî  – 1277 nî ), miâ Trần Cảnh (陳煚 Tân Kéng), sī Oa̍t-lâm Trần Tiâu ê khai-kok hông-tè, 1226 nî kàu 1258 nî chāi-ūi. I sī Lý Tiâu cha-bó͘ hông-tè Lý Chiêu Hoàng ê cha-po͘, mā sī Lý Hūi-chong ê kiáⁿ-sài.