Lý Tiâu (Oa̍t-lâm-gí: Nhà Lý / 家李) sī Oa̍t-lâm le̍k-sú ê chi̍t ê tiâu-tāi, 1009 nî, iû Lý Thài-chó͘ kiàn-li̍p.

Lý Tiâu tī Oa̍t-lâm pak-pêng (lâm-sek).

Chiah ông-tiâu ê kok-hō hō-chòe Đại Cồ Việt (大瞿越, Tāi-kù-oa̍t), āu-boé kái chòe Đại Việt (大越, Tāi-oa̍t). I sī Oa̍t-lâm le̍k-sú leh choè kiông-tāi ê ông-tiâu, tī 1075 nî kàu 1077 nî chhim-lio̍k Sòng-tiâu. 1225 nî, hō͘ Trần Tiâu bia̍t-bông.