Lý Thài-chó͘(Oa̍t-lâm-gí: Lý Thái Tổ, 974 nî  – 1028 nî ), pún-miâ Lý Công Uẩn (李公蘊 Lí Kong-ùn), sī Oa̍t-lâm Lý Tiâu ê kiàn-kok hông-tè, 1009 nî kàu 1028 nî chāi-ūi.

Lý Thài-chó͘.

Liân-hō Sūn-thian (順天), biō-hō Thài-chó͘ (太祖), sē-hō Sîn-bú Hông-tè (神武皇帝, Thần Vũ Hoàng Đế), sí-āu tâi tī Siū Lêng(壽陵).