chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 970 nî-tāi | 980 nî-tāi | 990 nî-tāi | 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi
: 1004 nî | 1005 nî | 1006 nî | 1007 nî | 1008 nî | 1009 nî | 1010 nî | 1011 nî | 1012 nî | 1013 nî | 1014 nî
1009 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Bō͘-sin
kàu
Kí-iú
Gregorius le̍k 1009 nî
MIX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1553 nî
Tō-kàu-le̍k 3706 nî
Hoê-le̍k 399~400
Hông-kì 1669 nî
Tân-kì 3342 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4769~4770


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1064 – 1065
- Shaka Samvat 931 – 932
Iran le̍k 387 – 388
Runic le̍k 1259
Assyria le̍k 5759 nî
Ethiopia le̍k 1003~1004

1009 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1009 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái