Thóng-hô (統和; 983 nî ~ 1012 nî) sī Liâu-tiâu Sèng-chong ê liân-hō; chêng-āu 30 tang.

統和
Thóng-hô
983 nî ~ 1012 nî
Kok-ka
Liâu-tiâu
Kun-chú
Sèng-chong
Tn̂g-té
30 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Thóng-hô (Liâu)
Chiap-sio̍k
Khiân-heng
Liâu-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Khai-thài