Heian sî-tāi (平安時代) sī Ji̍t-pún kó͘-chá ê chòe-āu chi̍t ê le̍k-sú sî-tāi. Tùi 794 nî Kanmu Thian-hông kā siú-to͘ tùi Nagaoka-kyô sóa káu Heian-kyô khai-sí, káu 1192 nî Minamoto no Yoritomo kiàn-li̍p Kamakura bō͘-hú uî-chí.

Heian-kyô.