chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 760 nî-tāi | 770 nî-tāi | 780 nî-tāi | 790 nî-tāi | 800 nî-tāi | 810 nî-tāi | 820 nî-tāi
: 789 nî | 790 nî | 791 nî | 792 nî | 793 nî | 794 nî | 795 nî | 796 nî | 797 nî | 798 nî | 799 nî
794 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-iú
kàu
Kap-sut
Gregorius le̍k 794 nî
DCCXCIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1338 nî
Tō-kàu-le̍k 3491 nî
Hoê-le̍k 177~178
Hông-kì 1454 nî
Tân-kì 3127 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4554~4555


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 849 – 850
- Shaka Samvat 716 – 717
Iran le̍k 172 – 173
Runic le̍k 1044
Assyria le̍k 5544 nî
Ethiopia le̍k 788~789

794 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 794 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 794 nî