chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 760 nî-tāi | 770 nî-tāi | 780 nî-tāi | 790 nî-tāi | 800 nî-tāi | 810 nî-tāi | 820 nî-tāi
: 786 nî | 787 nî | 788 nî | 789 nî | 790 nî | 791 nî | 792 nî | 793 nî | 794 nî | 795 nî | 796 nî
791 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-ngó͘
kàu
Sin-bī
Gregorius le̍k 791 nî
DCCXCI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1335 nî
Tō-kàu-le̍k 3488 nî
Hoê-le̍k 174~175
Hông-kì 1451 nî
Tân-kì 3124 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4551~4552


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 846 – 847
- Shaka Samvat 713 – 714
Iran le̍k 169 – 170
Runic le̍k 1041
Assyria le̍k 5541 nî
Ethiopia le̍k 785~786

791 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 791 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 791 nî