chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 750 nî-tāi | 760 nî-tāi | 770 nî-tāi | 780 nî-tāi | 790 nî-tāi | 800 nî-tāi | 810 nî-tāi
: 783 nî | 784 nî | 785 nî | 786 nî | 787 nî | 788 nî | 789 nî | 790 nî | 791 nî | 792 nî | 793 nî
788 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-báu
kàu
Bō͘-sîn
Gregorius le̍k 788 nî
DCCLXXXVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1332 nî
Tō-kàu-le̍k 3485 nî
Hoê-le̍k 171~172
Hông-kì 1448 nî
Tân-kì 3121 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4548~4549


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 843 – 844
- Shaka Samvat 710 – 711
Iran le̍k 166 – 167
Runic le̍k 1038
Assyria le̍k 5538 nî
Ethiopia le̍k 782~783

788 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 788 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 788 nî