chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 750 nî-tāi | 760 nî-tāi | 770 nî-tāi | 780 nî-tāi | 790 nî-tāi | 800 nî-tāi | 810 nî-tāi
: 780 nî | 781 nî | 782 nî | 783 nî | 784 nî | 785 nî | 786 nî | 787 nî | 788 nî | 789 nî | 790 nî
785 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-chú
kàu
It-thiú
Gregorius le̍k 785 nî
DCCLXXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1329 nî
Tō-kàu-le̍k 3482 nî
Hoê-le̍k 168~169
Hông-kì 1445 nî
Tân-kì 3118 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4545~4546


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 840 – 841
- Shaka Samvat 707 – 708
Iran le̍k 163 – 164
Runic le̍k 1035
Assyria le̍k 5535 nî
Ethiopia le̍k 779~780

785 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 785 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 785 nî