chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 750 nî-tāi | 760 nî-tāi | 770 nî-tāi | 780 nî-tāi | 790 nî-tāi | 800 nî-tāi | 810 nî-tāi
: 776 nî | 777 nî | 778 nî | 779 nî | 780 nî | 781 nî | 782 nî | 783 nî | 784 nî | 785 nî | 786 nî
781 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sin
kàu
Sin-iú
Gregorius le̍k 781 nî
DCCLXXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1325 nî
Tō-kàu-le̍k 3478 nî
Hoê-le̍k 164~165
Hông-kì 1441 nî
Tân-kì 3114 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4541~4542


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 836 – 837
- Shaka Samvat 703 – 704
Iran le̍k 159 – 160
Runic le̍k 1031
Assyria le̍k 5531 nî
Ethiopia le̍k 775~776

781 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 781 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 781 nî