chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 750 nî-tāi | 760 nî-tāi | 770 nî-tāi | 780 nî-tāi | 790 nî-tāi | 800 nî-tāi | 810 nî-tāi
: 777 nî | 778 nî | 779 nî | 780 nî | 781 nî | 782 nî | 783 nî | 784 nî | 785 nî | 786 nî | 787 nî
782 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-iú
kàu
Jîm-sut
Gregorius le̍k 782 nî
DCCLXXXII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1326 nî
Tō-kàu-le̍k 3479 nî
Hoê-le̍k 165~166
Hông-kì 1442 nî
Tân-kì 3115 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4542~4543


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 837 – 838
- Shaka Samvat 704 – 705
Iran le̍k 160 – 161
Runic le̍k 1032
Assyria le̍k 5532 nî
Ethiopia le̍k 776~777

782 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 782 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 782 nî