chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 750 nî-tāi | 760 nî-tāi | 770 nî-tāi | 780 nî-tāi | 790 nî-tāi | 800 nî-tāi | 810 nî-tāi
: 778 nî | 779 nî | 780 nî | 781 nî | 782 nî | 783 nî | 784 nî | 785 nî | 786 nî | 787 nî | 788 nî
783 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sut
kàu
Kùi-hāi
Gregorius le̍k 783 nî
DCCLXXXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1327 nî
Tō-kàu-le̍k 3480 nî
Hoê-le̍k 166~167
Hông-kì 1443 nî
Tân-kì 3116 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4543~4544


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 838 – 839
- Shaka Samvat 705 – 706
Iran le̍k 161 – 162
Runic le̍k 1033
Assyria le̍k 5533 nî
Ethiopia le̍k 777~778

783 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 783 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 783 nî