Cheng-goân (貞元; 785 nî ~ 805 nî) sī Tông-tiâu Tek-chong ê liân-hō; chêng-āu 21 tang.

貞元
Cheng-goân
785 nî ~ 805 nî
Kok-ka
Tông-tiâu
Kun-chú
Tek-chong
Tn̂g-té
21 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Cheng-goân (Tông)
Chiap-sio̍k
Heng-goân
Tông-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Éng-cheng