Éng-cheng (永貞; 805 nî ~ 805 nî) sī Tông-tiâu Sūn-chong ê liân-hō; chêng-āu 5 kò-goe̍h.

永貞
Éng-cheng
805 nî ~ 805 nî
Kok-ka
Tông-tiâu
Kun-chú
Sūn-chong
Tn̂g-té
5 kò-goe̍h

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Éng-cheng (Tông)
Chiap-sio̍k
Cheng-goân
Tông-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Goân-hô