chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 760 nî-tāi | 770 nî-tāi | 780 nî-tāi | 790 nî-tāi | 800 nî-tāi | 810 nî-tāi | 820 nî-tāi
: 787 nî | 788 nî | 789 nî | 790 nî | 791 nî | 792 nî | 793 nî | 794 nî | 795 nî | 796 nî | 797 nî
792 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-bī
kàu
Jîm-sin
Gregorius le̍k 792 nî
DCCXCII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1336 nî
Tō-kàu-le̍k 3489 nî
Hoê-le̍k 175~176
Hông-kì 1452 nî
Tân-kì 3125 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4552~4553


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 847 – 848
- Shaka Samvat 714 – 715
Iran le̍k 170 – 171
Runic le̍k 1042
Assyria le̍k 5542 nî
Ethiopia le̍k 786~787

792 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 792 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 792 nî