Kàu-hông Hadrianus 2-sè

Hadrianus 2-sè (792 nî  – 872 nî 12 goe̍h 14 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-106 jīm kàu-hông; tī 867 nî kàu 872 nî chāi-ūi.

Hadrianus 2-sè
Kàu-hông Hadrianus 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Nicolaus 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes 8-sè