Kàu-hông Ioannes 8-sè

Ioannes 8-sè (?  – 882 nî 12 goe̍h 16 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-107 jīm kàu-hông; tī 872 nî kàu 882 nî chāi-ūi.

Ioannes 8-sè
Kàu-hông Ioannes 8-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Hadrianus 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Marinus 1-sè