Kàu-hông Nicolaus 1-sè

Nicolaus 1-sè (?  – 867 nî 11 goe̍h 13 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-105 jīm kàu-hông; tī 858 nî kàu 867 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Nicolaus 1-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 858 nî 4 goe̍h 24 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 867 nî 11 goe̍h 13 ji̍t
Chêng-jīm Benedictus 3-sè
Kè-jīm Hadrianus 2-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì iok 800 nî
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 867 nî 11 goe̍h 13 ji̍t (67 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 11 goe̍h 13 ji̍t (1883 nî í-chêng)
12 goe̍h 6 ji̍t (1883 nî í-āu)
Chông-kèng kàu-phài Lô-má Thian-chú-kàu
Kàu-hông Nicolaus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Benedictus 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Hadrianus 2-sè