Kàu-hông Nicolaus 1-sè

Nicolaus 1-sè (?  – 867 nî 11 goe̍h 13 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-105 jīm kàu-hông; tī 858 nî kàu 867 nî chāi-ūi.

Nicolaus 1-sè
Kàu-hông Nicolaus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Benedictus 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Hadrianus 2-sè