Kàu-hông Ioannes 18-sè

Ioannes 18-sè (?  – 1009 nî 7 goe̍h 18 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-141 jīm kàu-hông; tī 1003 nî kàu 1009 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Ioannes 18-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1004 nî 1 goe̍h
kàu-hông lī-jīm 1009 nî 7 goe̍h
Chêng-jīm Ioannes 17-sè
Kè-jīm Sergius 4-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 1009 nî 7 goe̍h
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Ioannes 18-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 17-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Sergius 4-sè