Kàu-hông Ioannes 18-sè

Ioannes 18-sè (?  – 1009 nî 7 goe̍h 18 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-141 jīm kàu-hông; tī 1003 nî kàu 1009 nî chāi-ūi.

Ioannes 18-sè
Kàu-hông Ioannes 18-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 17-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Sergius 4-sè