Kàu-hông Sergius 4-sè

Sergius 4-sè (?  – 1012 nî 5 goe̍h 12 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-142 jīm kàu-hông; tī 1009 nî kàu 1012 nî chāi-ūi.

Sergius 4-sè
Kàu-hông Sergius 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 18-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Benedictus 8-sè