chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 970 nî-tāi | 980 nî-tāi | 990 nî-tāi | 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi
: 999 nî | 1000 nî | 1001 nî | 1002 nî | 1003 nî | 1004 nî | 1005 nî | 1006 nî | 1007 nî | 1008 nî | 1009 nî
1004 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-báu
kàu
Kap-sîn
Gregorius le̍k 1004 nî
MIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1548 nî
Tō-kàu-le̍k 3701 nî
Hoê-le̍k 394~395
Hông-kì 1664 nî
Tân-kì 3337 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4764~4765


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1059 – 1060
- Shaka Samvat 926 – 927
Iran le̍k 382 – 383
Runic le̍k 1254
Assyria le̍k 5754 nî
Ethiopia le̍k 998~999

1004 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1004 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái