chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 9 sè-kí | 10 sè-kí | 11 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 960 nî-tāi | 970 nî-tāi | 980 nî-tāi | 990 nî-tāi | 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi
: 994 nî | 995 nî | 996 nî | 997 nî | 998 nî | 999 nî | 1000 nî | 1001 nî | 1002 nî | 1003 nî | 1004 nî
999 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Bō͘-sut
kàu
Kí-hāi
Gregorius le̍k 999 nî
CMXCIX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 5 kang
Hu̍t-le̍k 1543 nî
Tō-kàu-le̍k 3696 nî
Hoê-le̍k 389~390
Hông-kì 1659 nî
Tân-kì 3332 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4759~4760


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1054 – 1055
- Shaka Samvat 921 – 922
Iran le̍k 377 – 378
Runic le̍k 1249
Assyria le̍k 5749 nî
Ethiopia le̍k 993~994

999 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 999 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 999 nî