chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 9 sè-kí | 10 sè-kí | 11 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 970 nî-tāi | 980 nî-tāi | 990 nî-tāi | 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi
: 995 nî | 996 nî | 997 nî | 998 nî | 999 nî | 1000 nî | 1001 nî | 1002 nî | 1003 nî | 1004 nî | 1005 nî
1000 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-hāi
kàu
Keng-chú
Gregorius le̍k 1000 nî
M
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 5 kang
Hu̍t-le̍k 1544 nî
Tō-kàu-le̍k 3697 nî
Hoê-le̍k 390~391
Hông-kì 1660 nî
Tân-kì 3333 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4760~4761


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1055 – 1056
- Shaka Samvat 922 – 923
Iran le̍k 378 – 379
Runic le̍k 1250
Assyria le̍k 5750 nî
Ethiopia le̍k 994~995

1000 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1000 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái