chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi
: 1043 nî | 1044 nî | 1045 nî | 1046 nî | 1047 nî | 1048 nî | 1049 nî | 1050 nî | 1051 nî | 1052 nî | 1053 nî
1048 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-hāi
kàu
Bō͘-chú
Gregorius le̍k 1048 nî
MXLVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1592 nî
Tō-kàu-le̍k 3745 nî
Hoê-le̍k 439~440
Hông-kì 1708 nî
Tân-kì 3381 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4808~4809
Se-chōng-le̍k im hoé ti (me mo phag)
kàu
iông thó͘ chhí (sa pho byi)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1103 – 1104
- Shaka Samvat 970 – 971
Iran le̍k 426 – 427
Runic le̍k 1298
Assyria le̍k 5798 nî
Ethiopia le̍k 1042~1043

1048 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1048 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái