chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi
: 1045 nî | 1046 nî | 1047 nî | 1048 nî | 1049 nî | 1050 nî | 1051 nî | 1052 nî | 1053 nî | 1054 nî | 1055 nî
1050 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-thiú
kàu
Keng-în
Gregorius le̍k 1050 nî
ML
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1594 nî
Tō-kàu-le̍k 3747 nî
Hoê-le̍k 441~442
Hông-kì 1710 nî
Tân-kì 3383 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4810~4811
Se-chōng-le̍k im thó͘ gû (sa mo glang)
kàu
iông thih hó͘ (lcags pho stag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1105 – 1106
- Shaka Samvat 972 – 973
Iran le̍k 428 – 429
Runic le̍k 1300
Assyria le̍k 5800 nî
Ethiopia le̍k 1044~1045

1050 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1050 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái