chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi
: 1048 nî | 1049 nî | 1050 nî | 1051 nî | 1052 nî | 1053 nî | 1054 nî | 1055 nî | 1056 nî | 1057 nî | 1058 nî
1053 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sîn
kàu
Kùi-sū
Gregorius le̍k 1053 nî
MLIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1597 nî
Tō-kàu-le̍k 3750 nî
Hoê-le̍k 444~446
Hông-kì 1713 nî
Tân-kì 3386 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4813~4814
Se-chōng-le̍k iông chúi lêng (chu pho 'brug)
kàu
im chúi choâ (chu mo sbrul)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1108 – 1109
- Shaka Samvat 975 – 976
Iran le̍k 431 – 432
Runic le̍k 1303
Assyria le̍k 5803 nî
Ethiopia le̍k 1047~1048

1053 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1053 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái