Sòng Jîn-chong

Sòng Jîn-chong (Hàn-jī: 宋仁宗; 1010 nî 5 goe̍h 12 ji̍t – 1063 nî 4 goe̍h 30 ji̍t), pún-miâ Tiō Siū-ek (趙受益), sī Tiong-kok Sòng-tiâu ê tē-4 tāi hông-tè.

Renzong.jpg
Sòng Jîn-chong ê ōe-siōng
Khài-iàu
Sèⁿ-miâ Tiō Siū-ek (趙受益)
Biō-hō Jîn-chong (仁宗)
Lêng-bōng Éng-chiau-lêng (永昭陵)
Chèng-kôan Sòng-tiâu (Pak Sòng)
Chêng-jīm Sòng Chin-chong
Kè-jīm Sòng Eng-chong
To-siâⁿ Khai-hong
Chāi-sè 1010 nî - 1063 nî
Chāi-ūi 1022 nî - 1063 nî (41 nî)