Sòng Chin-chong (宋真宗; 968 nî 12 goe̍h 23 ji̍t – 1022 nî 3 goe̍h 23 ji̍t), pún-miâ Tiō Hêng (趙恆), sī Tiong-kok Sòng-tiâu ê tē-3 tāi hông-tè.

Sòng Chin-chong
宋真宗
Sòng-tiâu ê hông-tè
Sòng-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 997 nî 5 goe̍h 8 ji̍t – 1022 nî 3 goe̍h 23 ji̍t
Chêng-jīm Sòng Thài-chong
Kè-jīm Sòng Jîn-chong
Choân-miâ
Tiō Hêng (趙恆)
Sē-hō
Goân Hàu Hông-tè (元孝皇帝)
Biō-hō
Chin-chong (真宗)
Lāu-pē Sòng Thài-chong
Chhut-sì Tiō Tek-chhiong (趙德昌)
968 nî 12 goe̍h 23 ji̍t(968-12-23)
Kòe-sin 1022 nî 2 goe̍h 23 ji̍t (53 hòe)
Bōng Éng-tēng-lêng (永定陵)