chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 990 nî-tāi | 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi
: 1017 nî | 1018 nî | 1019 nî | 1020 nî | 1021 nî | 1022 nî | 1023 nî | 1024 nî | 1025 nî | 1026 nî | 1027 nî
1022 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-iú
kàu
Jîm-sut
Gregorius le̍k 1022 nî
MXXII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1566 nî
Tō-kàu-le̍k 3719 nî
Hoê-le̍k 413~414
Hông-kì 1682 nî
Tân-kì 3355 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4782~4783


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1077 – 1078
- Shaka Samvat 944 – 945
Iran le̍k 400 – 401
Runic le̍k 1272
Assyria le̍k 5772 nî
Ethiopia le̍k 1016~1017

1022 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1022 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái