chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 990 nî-tāi | 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi
: 1015 nî | 1016 nî | 1017 nî | 1018 nî | 1019 nî | 1020 nî | 1021 nî | 1022 nî | 1023 nî | 1024 nî | 1025 nî
1020 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-bī
kàu
Keng-sin
Gregorius le̍k 1020 nî
MXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1564 nî
Tō-kàu-le̍k 3717 nî
Hoê-le̍k 410~411
Hông-kì 1680 nî
Tân-kì 3353 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4780~4781


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1075 – 1076
- Shaka Samvat 942 – 943
Iran le̍k 398 – 399
Runic le̍k 1270
Assyria le̍k 5770 nî
Ethiopia le̍k 1014~1015

1020 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1020 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái