chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 980 nî-tāi | 990 nî-tāi | 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi
: 1013 nî | 1014 nî | 1015 nî | 1016 nî | 1017 nî | 1018 nî | 1019 nî | 1020 nî | 1021 nî | 1022 nî | 1023 nî
1018 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-sū
kàu
Bō͘-ngó͘
Gregorius le̍k 1018 nî
MXVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1562 nî
Tō-kàu-le̍k 3715 nî
Hoê-le̍k 408~409
Hông-kì 1678 nî
Tân-kì 3351 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4778~4779


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1073 – 1074
- Shaka Samvat 940 – 941
Iran le̍k 396 – 397
Runic le̍k 1268
Assyria le̍k 5768 nî
Ethiopia le̍k 1012~1013

1018 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1018 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái