chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 980 nî-tāi | 990 nî-tāi | 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi
: 1009 nî | 1010 nî | 1011 nî | 1012 nî | 1013 nî | 1014 nî | 1015 nî | 1016 nî | 1017 nî | 1018 nî | 1019 nî
1014 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-thiú
kàu
Kap-în
Gregorius le̍k 1014 nî
MXIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1558 nî
Tō-kàu-le̍k 3711 nî
Hoê-le̍k 404~405
Hông-kì 1674 nî
Tân-kì 3347 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4774~4775


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1069 – 1070
- Shaka Samvat 936 – 937
Iran le̍k 392 – 393
Runic le̍k 1264
Assyria le̍k 5764 nî
Ethiopia le̍k 1008~1009

1014 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1015 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái