Tāi-tiong Siông-hû (Pak Sòng)

Tāi-tiong Siông-hû (大中祥符; 1008 nî ~ 1016 nî) sī Pak Sòng Chin-chong ê liân-hō; chêng-āu 9 tang.

大中祥符
Tāi-tiong Siông-hû
1008 nî ~ 1016 nî
Kok-ka
Pak Sòng
Kun-chú
Chin-chong
Tn̂g-té
9 tang

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Tāi-tiong Siông-hû (Pak Sòng)
Chiap-sio̍k
Kéng-tek
Pak Sòng ê liân-hō Kè-sio̍k
Thian-hi