Thian-hi (Pak Sòng)

Thian-hi (天禧; 1017 nî ~ 1021 nî) sī Pak Sòng Chin-chong ê liân-hō; chêng-āu 5 tang.

天禧
Thian-hi
1017 nî ~ 1021 nî
Kok-ka
Pak Sòng
Kun-chú
Chin-chong
Tn̂g-té
5 tang

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Thian-hi (Pak Sòng)
Chiap-sio̍k
Tāi-tiong Siông-hû
Pak Sòng ê liân-hō Kè-sio̍k
Khiân-heng