chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 990 nî-tāi | 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi
: 1016 nî | 1017 nî | 1018 nî | 1019 nî | 1020 nî | 1021 nî | 1022 nî | 1023 nî | 1024 nî | 1025 nî | 1026 nî
1021 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sin
kàu
Sin-iú
Gregorius le̍k 1021 nî
MXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1565 nî
Tō-kàu-le̍k 3718 nî
Hoê-le̍k 411~413
Hông-kì 1681 nî
Tân-kì 3354 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4781~4782


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1076 – 1077
- Shaka Samvat 943 – 944
Iran le̍k 399 – 400
Runic le̍k 1271
Assyria le̍k 5771 nî
Ethiopia le̍k 1015~1016

1021 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1021 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái