chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 980 nî-tāi | 990 nî-tāi | 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi
: 1012 nî | 1013 nî | 1014 nî | 1015 nî | 1016 nî | 1017 nî | 1018 nî | 1019 nî | 1020 nî | 1021 nî | 1022 nî
1017 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-sîn
kàu
Teng-sū
Gregorius le̍k 1017 nî
MXVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1561 nî
Tō-kàu-le̍k 3714 nî
Hoê-le̍k 407~408
Hông-kì 1677 nî
Tân-kì 3350 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4777~4778


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1072 – 1073
- Shaka Samvat 939 – 940
Iran le̍k 395 – 396
Runic le̍k 1267
Assyria le̍k 5767 nî
Ethiopia le̍k 1011~1012

1017 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1017 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái