Hardeknud

(Tùi Harthacanute choán--lâi)

Hardeknud (1017 nî1042 nî 6 goe̍h 8 ji̍t), Eng-gí-miâ Harthacnut, sī Tan-be̍h chū 1035 nî kàu 1042 nî ê kok-ông, mā sī Eng-lân tùi 1040 nî kàu 1042 nî 6 goe̍h 8 ji̍t ê kok-ông.

Hardeknud
Eng-lân Kok-ông

Harthacanute
Eng-lân Kok-ông
Chāi-ūi 1040 nî1042 nî 6 goe̍h 8 ji̍t
Ông-sek House of Knýtlinga
Chhut-sì 1017 nî
Kòe-sin 1042 nî 6 goe̍h 8 ji̍t