Sòng Eng-chong (宋英宗; 1032 nî 2 goe̍h 16 ji̍t – 1067 nî 1 goe̍h 25 ji̍t), pún-miâ Tiō Sū (趙曙), sī Tiong-kok Sòng-tiâu ê tē-5 tāi hông-tè.

Sòng Eng-chong
宋英宗
Sòng-tiâu ê hông-tè
Sòng-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 1063 nî 5 goe̍h 1 ji̍t – 1067 nî 1 goe̍h 25 ji̍t
Chêng-jīm Sòng Jîn-chong
Kè-jīm Sòng Sîn-chong
Choân-miâ
Tiō Sū (趙曙)
Liân-hō kap sî-kan
Tì-pêng (治平): 1064–1067
Sē-hō
Soan Hàu Hông-tè (宣孝皇帝)
Biō-hō
Eng-chong (英宗)
Chhut-sì Tiō Chong-si̍t (趙宗實)
1032 nî 2 goe̍h 16 ji̍t(1032-02-16)
Kòe-sin 1067 nî 1 goe̍h 25 ji̍t (34 hòe)
Bōng Éng-hō͘-lêng (永厚陵)
Chhiam-miâ