Sòng Eng-chong

Sòng Eng-chong (Hàn-jī: 宋英宗; 1032 nî 2 goe̍h 16 ji̍t – 1067 nî 1 goe̍h 25 ji̍t), pún-miâ Tiō Chong-si̍t (趙宗實), sī Tiong-kok Sòng-tiâu ê tē-5 tāi hông-tè.

Khài-iàu
Sèⁿ-miâ Tiō Chong-si̍t (趙宗實)
Biō-hō Eng-chong (英宗)
Lêng-bōng Éng-hō͘-lêng (永厚陵)
Chèng-kôan Sòng-tiâu (Pak Sòng)
Chêng-jīm Sòng Jîn-chong
Kè-jīm Sòng Sîn-chong
To-siâⁿ Khai-hong
Chāi-sè 1032 nî - 1067 nî
Chāi-ūi 1063 nî - 1067 nî