1067 nî

chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi
: 1062 nî | 1063 nî | 1064 nî | 1065 nî | 1066 nî | 1067 nî | 1068 nî | 1069 nî | 1070 nî | 1071 nî | 1072 nî
1067 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-ngó͘
kàu
Teng-bī
Gregorius le̍k 1067 nî
MLXVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1611 nî
Tō-kàu-le̍k 3764 nî
Hoê-le̍k 459~460
Hông-kì 1727 nî
Tân-kì 3400 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4827~4828
Se-chōng-le̍k iông hoé bé (me pho rta)
kàu
im hoé iûⁿ (me mo lug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1122 – 1123
- Shaka Samvat 989 – 990
Iran le̍k 445 – 446
Runic le̍k 1317
Assyria le̍k 5817 nî
Ethiopia le̍k 1061~1062

1067 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1067 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái