Lý Sèng-chong

Lý Sèng-chong (Oa̍t-lâm-gí: Lý Thánh Tông, 1023 nî  – 1072 nî ), pún-miâ Lý Nhật Tôn (李日尊 Lí Ji̍t-chun), sī Oa̍t-lâm Lý Tiâu ê tē 3 tāi hông-tè, 1054 nî kàu 1072 nî chāi-ūi.

Lý Sèng-chong