chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi | 1100 nî-tāi
: 1066 nî | 1067 nî | 1068 nî | 1069 nî | 1070 nî | 1071 nî | 1072 nî | 1073 nî | 1074 nî | 1075 nî | 1076 nî
1071 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sut
kàu
Sin-hāi
Gregorius le̍k 1071 nî
MLXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1615 nî
Tō-kàu-le̍k 3768 nî
Hoê-le̍k 463~464
Hông-kì 1731 nî
Tân-kì 3404 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4831~4832
Se-chōng-le̍k iông thih káu (lcags pho khyi)
kàu
im thih ti (lcags mo phag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1126 – 1127
- Shaka Samvat 993 – 994
Iran le̍k 449 – 450
Runic le̍k 1321
Assyria le̍k 5821 nî
Ethiopia le̍k 1065~1066

1071 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1071 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái