Sòng Sîn-chong (宋神宗; 1048 nî 5 goe̍h 25 ji̍t – 1085 nî 4 goe̍h 1 ji̍t), pún-miâ Tiō Hiok (趙頊), sī Tiong-kok Sòng-tiâu ê tē-6 tāi hông-tè.

Sòng Sîn-chong
宋神宗
Sòng-tiâu ê hông-tè
Sòng-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 1067 nî 1 goe̍h 25 ji̍t – 1085 nî 4 goe̍h 1 ji̍t
Chêng-jīm Sòng Eng-chong
Kè-jīm Sòng Tiat-chong
Choân-miâ
Tiō Hiok (趙頊)
Sē-hō
Sèng Hàu Hông-tè (聖孝皇帝)
Biō-hō
Sîn-chong (神宗)
Chhut-sì Tiō Tiōng-chiam (趙仲鍼)
1048 nî 5 goe̍h 25 ji̍t(1048-05-25)
Kòe-sin 1085 nî 4 goe̍h 1 ji̍t (36 hòe)
Bōng Éng-jū-lêng (永裕陵)