Sòng Tiat-chong

Sòng Tiat-chong (Hàn-jī: 宋哲宗; 1077 nî 1 goe̍h 4 ji̍t – 1100 nî 2 goe̍h 23 ji̍t), pún-miâ Tiō Iong (趙傭), sī Tiong-kok Sòng-tiâu ê tē-7 tāi hông-tè.

Zhezong.jpg
Sòng Tiat-chong ê ōe-siōng
Khài-iàu
Sèⁿ-miâ Tiō Iong (趙傭)
Biō-hō Tiat-chong (哲宗)
Lêng-bōng Éng-thài-lêng (永泰陵)
Chèng-kôan Sòng-tiâu (Pak Sòng)
Chêng-jīm Sòng Sîn-chong
Kè-jīm Sòng Hui-chong
To-siâⁿ Khai-hong
Chāi-sè 1077 nî - 1100 nî
Chāi-ūi 1085 nî - 1100 nî