Sòng Tiat-chong (宋哲宗; 1077 nî 1 goe̍h 4 ji̍t – 1100 nî 2 goe̍h 23 ji̍t), pún-miâ Tiō Hú (趙煦), sī Tiong-kok Sòng-tiâu ê tē-7 tāi hông-tè.

Sòng Tiat-chong
宋哲宗
Sòng-tiâu ê hông-tè
Sòng-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 1085 nî 4 goe̍h 1 ji̍t – 1100 nî 2 goe̍h 23 ji̍t
Chêng-jīm Sòng Sîn-chong
Kè-jīm Sòng Hui-chong
Choân-miâ
Tiō Hú (趙煦)
Sē-hō
Chiau Hàu Hông-tè (昭孝皇帝)
Biō-hō
Tiat-chong (哲宗)
Lāu-pē Sòng Sîn-chong
Chhut-sì Tiō Iong (趙傭)
1077 nî 1 goe̍h 4 ji̍t(1077-01-04)
Kòe-sin 1100 nî 2 goe̍h 23 ji̍t (23 hòe)
Bōng Éng-thài-lêng (永泰陵)
Chhiam-miâ