chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi | 1100 nî-tāi | 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi
: 1095 nî | 1096 nî | 1097 nî | 1098 nî | 1099 nî | 1100 nî | 1101 nî | 1102 nî | 1103 nî | 1104 nî | 1105 nî
1100 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-báu
kàu
Keng-sîn
Gregorius le̍k 1100 nî
MC
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1644 nî
Tō-kàu-le̍k 3797 nî
Hoê-le̍k 493~494
Hông-kì 1760 nî
Tân-kì 3433 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4860~4861
Se-chōng-le̍k im thó͘ thò͘ (sa mo yos)
kàu
iông thih lêng (lcags pho 'brug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1155 – 1156
- Shaka Samvat 1022 – 1023
Iran le̍k 478 – 479
Runic le̍k 1350
Assyria le̍k 5850 nî
Ethiopia le̍k 1094~1095

1100 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1100 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái