chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi | 1100 nî-tāi | 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi
: 1099 nî | 1100 nî | 1101 nî | 1102 nî | 1103 nî | 1104 nî | 1105 nî | 1106 nî | 1107 nî | 1108 nî | 1109 nî
1104 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-bī
kàu
Kap-sin
Gregorius le̍k 1104 nî
MCIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1648 nî
Tō-kàu-le̍k 3801 nî
Hoê-le̍k 497~498
Hông-kì 1764 nî
Tân-kì 3437 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4864~4865
Se-chōng-le̍k im chúi iûⁿ (chu mo lug)
kàu
iông bo̍k kâu (shing pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1159 – 1160
- Shaka Samvat 1026 – 1027
Iran le̍k 482 – 483
Runic le̍k 1354
Assyria le̍k 5854 nî
Ethiopia le̍k 1098~1099

1104 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1104 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái